Plánovanie

Podľa skúseností je dobré najprv podľa projektu vyznačiť pôdorys biobazéna či kúpacieho jazierka. Všetky úvodné práce je dobré vykonávať za prítomnosti investora, projektanta a realizátora.