Kategórie BIObazénov


Biobazény a kúpacie jazierka môžeme rozdeliť do kategórií na základe rôznych kritérií. V praxi sa využíva delenie podľa nemeckej organizácie FLL. Táto norma delí BIObazény a kúpacie jazierka do 5 základných kategórií.

 

Hlavným kritériom rozdelenia je veľkosť filtračnej časti bazéna voči časti určenej na kúpanie. Od tohto kritéria priamoúmerne závisí aj množstvo použitej technológie. Teda, čím je kategória vyššia, tým je potrebné použitie väčšieho množstva technológie. S väčším použitím technológie ja aj samotný biobazén menej stabilný.

 

Kategória I - Prírodné jazero

V tomto type BIObazéna či kúpacieho jazierka nenájdeme žiadnu technológiu. Je zároveň najstarším typom biotopu. V tomto biobazéne tvorí kúpacia časť 1/3 z celkovej rozlohy, pričom sa vyžaduje minimálna celková plocha 150 m2 až 200 m2. V prvých rokoch sa môže vyskytnúť mierne zakalenia vody. Celková stabilita sa vyvinie do piatich rokov. Pri správnej výstavbe a použití rozmanitých druhov vodných rastlín je tento typ biotopu veľmi stabilný.  Pri tomto type prichádza k šetreniu nákladov na kúpu a prevádzku technológie.

 • Použitá technológia: žiadna
 • Minimálna celková rozloha biobazéna: ideálne 150 m2, ideálna hĺbka od 2m
 • Veľkosť filtračnej časti z celkovej rozlohy: 50-70 %
 • Prevádzkové náklady: žiadne
 • Starostlivosť: rez rastlín na jar a jeseň, odsávanie sedimentu raz ročne

-

-

Kategória II - BIObazén s malým množstvom technológie

Pod malým množstvom technológie rozumieme zabezpečenie cirkulácie vody s obehovým čerpadlom. Táto technológie zabezpečí lepšie zásobovanie biofilmu a baktérií kyslíkom. Čerpadlo nie je v obehu neustále, aby neprichádzalo k odumretiu zooplanktónu. Pre tento typ postačí rozloha 100 m2 a pomer kúpacej a filtračnej časti 1 : 1. Vodu v tomto biotope považujeme za veľmi kvalitnú, pretože dochádza k lepšiemu využitiu živín a kyslíka.  Celkovú stabilitu systému dosiahneme už do 1 až 2 rokov.

 • Použitá technológia: obehové čerpadlo
 • Minimálna celková rozloha biobazéna: cca 100 m2, ideálna hĺbka od 2m
 • Veľkosť filtračnej časti z celkovej rozlohy: 50 %
 • Prevádzkové náklady: elektrická energia na činnosť čerpadla
 • Starostlivosť: rez rastlín na jar a jeseň, odsávanie sedimentu viac krát ročne

-

-

Kategória III - kúpací biotop so stredným množstvom technológie

Táto kategória predstavuje najčastejšiu, ale i najobľúbenejšiu variantu. Je optimálnou kombináciu technológie a biologického čistenia. Z technológie tu využívame obehové čerpadlo s kombinácii so skimrami. Čerpadlá zabezpečujú povrchové prúdenie, pohyb biofilmu a celkovú cirkuláciu vody. Cirkulácia musí byť dobre nadimenzovaná a skĺbená s biologickou stabilitou systému. Pomer kúpacej zóny k regeneračnej môže byť 3 : 2. Minimálna veľkosť pre tento typ je 80m2. Starostlivosť o biobazén je takmer neodmysliteľná, ide o rez rastlín, odstraňovanie naviazaných živín, odsávanie sedimentov podľa potreby. Náklady na energiu vychádzajú z použitého typu čerpadla a jeho spotrebe.

 • Použitá technológia: obehové čerpadlo, skimmre
 • Minimálna celková rozloha biobazéna: cca 80 m2, ideálna hĺbka od 2m
 • Veľkosť filtračnej časti z celkovej rozlohy: 40 - 45 %
 • Prevádzkové náklady: elektrická energia na činnosť čerpadla (8 - 12h denne)
 • Starostlivosť: rez rastlín na jar a jeseň, vyprázdňovanie skimmrov, odsávanie sedimentu viac krát ročne

-

-

Kategória IV - prírodný kúpací biotop s veľkým množstvom technológie

Technológia v tomto type potláča biológiu. Okrem čerpadla a skimmrov sa používajú rôzne externé filtračné zariadenia, prepadové kanáliky, prípadne štrkové filtre a doplňujúce čerpadlá.  Často je však technológia predimenzováva s myšlienkou „čím viac technológie, tým čistejšia voda". Tým sa potláča stabilnejšie biologické čistenie na úkor technologického. Filtračná časť tvorí 35 až 45 % z celkovej rozlohy BIObazéna.

 • Použitá technológia: obehové čerpadlo, skimmre, rôzne typy filtrov
 • Minimálna celková rozloha biobazéna: cca 60 m2, ideálna hĺbka od 2m
 • Veľkosť filtračnej časti z celkovej rozlohy: 35 - 40 %
 • Prevádzkové náklady: elektrická energia na činnosť čerpadla (12 - 24h denne), výmena filtračných  zariadení
 • Starostlivosť: rez rastlín na jar a jeseň, vyprázdňovanie skimmrov, odsávanie sedimentu viac krát ročne, pravidelné čistenie filtrácie

-

-

Kategória V - prírodný bazén

Táto kategória sa začala budovať až v posledných rokoch. Čistenie vody je v tomto prípade technologické. Používajú sa tu čerpadlá, skimmre, štrkové, zeolitové, pieskové a rôzne iné typy s filtrov. Rastliny sa používajú len okrajovo a čistenie neprebieha cez biofilm a zooplanktón.  Zmyslom je využiť čo najväčšiu plochu na kúpanie na úkor filtračnej časti. Výhodou tejto kategórie je, že možnosť vybudovať prírodný bazén na ploche 50m2. Vlastné čistenie vody je odkázané výhradne na technológiu. Pri výpade elektrického prúdu logicky dochádza problém a voda sa stáva nestabilná. Starostlivosť o takýto typ biobazánu stojí veľa času a peňazí, výrazne oproti predošlým kategóriám. Nečistoty sa dajú výhodne odstrániť vodnými robotmi. Filtračné zariadenia nestačí len prepierať, ale často sa celé vymieňajú.

 • Použitá technológia: obehové čerpadlo, skimmre, rôzne typy filtrov, doplnkové čerpadlá, externé nádrže
 • Minimálna celková rozloha biobazéna: cca 50 m2, ideálna hĺbka od 2m
 • Veľkosť filtračnej časti z celkovej rozlohy: 33 %
 • Prevádzkové náklady: elektrická energia na činnosť čerpadla (24h denne), výmena filtračných  zariadení, výmena médií vo filtroch, výmena filtrov
 • Starostlivosť: rez rastlín na jar a jeseň, vyprázdňovanie skimmrov, odsávanie sedimentu viac krát ročne, pravidelné čistenie filtrácie