O vodných rastlinách


Vodné rastliny sú základom každého biobazéna. Vďaka nim môžeme zažiť kúpanie v zdravej, prirodzenej vode bez pridávania chlóru alebo iných chemických látok. Výsadbou vodných rastlín vodná plocha v našej záhrade získa prirodzený vzhľad a vďaka kvitnúcim druhom Biobazén vždy mení svoj vzhľad.

Každá vodná rastlina spĺňa  určitú funkciu potrebnú pre správne fungovanie biobazéna. Celkovo sa ich v biobazénoch používa až 60 druhov. Vodné rastliny sa navrhujú v závislosti od celkovej kvality vody. Na jeden BIObazén sa použije okolo 30 až 40 druhov. Pre správnu funkciu rastlín ich musíme zasadiť do špeciálneho substrátu ktorý sa volí podľa vlastnosti vody.

Úlohou substrátu v biobazéne je poskytovať rastlinám pri raste chýbajúce živiny, ktoré sa vo vode nenachádzajú, ale rastliny ich k svojmu rastu potrebujú (prvky ako železo, mangán či draslík). V biobazénoch a kúpacích jazierkach bez použitia substrátu prichádza často k výskytu rias. Je to spôsobené tým, že riasy ku svojmu rastu nepotrebujú prvky ako mangán či železo na rozdiel od filtračných rastlín. Nedostatok týchto látok spôsobuje, že rastliny nedostatočne konkurujú riasam.

Hlavné funkcie vodných rastlín v BIObazéne:

  • Skrášľovanie okolia
  • Filtrácia vody
  • Odber živín vláknitým riasam
  • Produkcia kyslíka
  • Využívanie fosfátu k svojmu rastu
  • Podieľajú sa na tvorbe Biofilmu
  • Sú úkrytom pre zooplanktón
  • Dodávajú biobazénu kyslík aj v zime


Pobrežné a močiarne rastliny

Pobrežná zóna- zóna v okolí záhradného jazierka

Močiarna zóna- hĺbka vody cca 0-30cm

Výberom vhodných typov močiarnych rastlín dokážeme vytvoriť veľmi estetické prostredie vodnej plochy. Správnou kombináciou kvitnúcich rastlín bude vždy pri vode niečo kvitnúť. Močiarne rastliny okrem skrášľujúcej úlohy plnia vďaka ich bohatej koreňovej sústave, aj veľmi dôležitú okysličovaciu funkciu. Do koreňovej sústavy močiarnych rastlín a následne do substrátu v ktorom rastú, prúdi vďaka plynovodných kanálikom významné množstvo kyslíka. To vytvorí priaznivé prostredie pre činnosť a rozvoj aerobných baktérií a ďalšie pozitívne procesy, ktoré kladne vplývajú na kvalitu vody.

 

Rákosovité rastliny

Tieto rastliny, ktoré rastú na celom pobreží v hĺbke od 30cm do 50cm, spĺňajú niekoľko dôležitých úloh. Okrem významnej spotrebe živín, tienenia  a filtrácie vody ich bohatou  koreňovou sústavou, majú nezastupiteľnú úlohu najmä v zime. Cez ich stonky sa cez ľad do vody dostáva potrebný kyslík. Tieto rastliny teda striháme až na jar.

 

Plávajúce a rastliny s listami na hladine

Do tejto skupiny patria rastliny, ktoré plávajú voľne na vodnej hladine alebo rastliny ktorých koreňová sústava je zasadená v substráte a ich listy a kvety sú na vodnej hladine.  Tieto rastliny svojím rastom na  vodnej hladine zadržiavajú slnečné lúče, a tým zamedzia prehrievaniu vody a rozširovaniu vláknitých rias. Taktiež svojimi listami dokonale filtrujú vodu.


Filtračné rastliny

Tento typ rastlín je najdôležitejší. Podhladinové rastliny odoberajú pri svojom raste veľké množstvo živín priamo z vody a tým zamedzujú rozširovaniu rias. Svojím rastom z hĺbky (od -60cm až -2m) až po hladinu  kúpacieho jazierka či biobazéna, odoberajú riasam tiež svetlo a teplo. Väčšina podhladinových rastlín rastie iba pod vodnou hladinou (vodomor kanadský), prípadne sa nad hladinu sa dostavajú ich kvety (crassula recurva). Tieto rastliny majú aj veľkú okysličovaciu funkciu, keďže svojimi listami spotrebúvajú fosfát a produkujú veľké množstvo kyslíka. Tým výrazne upravujú celkovú kvalitu vody. Podhladinové rastliny by nemali chýbať v žiadnom BIObazéne.  Zvláštnosťou je, že filtračné rastliny majú veľmi slabú koreňovú sústavu prípadne nemajú žiadne korene (ceratophyllum demersum). Starostlivosť o tieto rastliny v BIObazénoch je jednoduchá. Rastliny stačí 1-2 krát ročne pokosiť prípade zostrihať. V jazierkach a BIObazénoch sa využíva viac ako 20 druhov týchto rastlín. Každá podhladinová rastlina spĺňa inú funkciu, je preto potrebné ich vhodne skombinovať. Pre správne fungujúci BIObazén je táto skupina rastlín najdôležitejšia. BIObazén musí obsahovať 5-8 rozličných druhov podhľadinových rastlín. Filtračné rastliny sa v biobazéne sadia do substrátu, ktorého celkové zloženie závisí od kvality napúšťanej vody a pridanej filtrácie.

 

Lekná

Pekné lekno je základom každého BIObazéna. V súčasnosti existuje mnoho odrôd tejto peknej vodnej rastliny od bieleho až po čierne sfarbenie. Lekno začína kvitnúť v máji. Pri dostatočnom množstve slnečných lúčov lekno kvitne až do neskoršej jesene. Prvé kvety sú zvyčajne malé a bledé. Kvety sa neskôr naplno sfarbia a dosiahnu veľkosť až 18cm. Do biobazéna môžeme dať  ľubovoľné druhy lekien, musíme však rešpektovať hĺbku do ktorej sa majú sadiť. Lekná sa musia podľa potreby prihnojovať.