Druhy vodných rastlín


Pobrežné a močiarne rastliny


Alisma plantago - aquatica

Žabník skorocelový

Berula erecta

Rebrovka vzpriamená

Caltha plustris

Záružlie močiarne

Carex species

Ostrica

Cotula coronopifolia

Kotula jednoročná

Equisetum japonicum

Praslička japonská

Glyceria maxima

Steblovka vodná

Hippuris vulgaris

Truskavec obyčajný

Iris Sibirica

Kosatec sibírsky

Juncus ensifolius

Sitina

Lobelia cardinalis

Lobélia šarlátová

Lysimachia nummularia

Čerkáč peniažtekový

Lythrum salicaria

Vrbica vrbolistá

Metha aquatica

Mäta vodná

Mimulus luteus

Čarodejka žltá

Myosotis palustris

Nezábudka močiarna

Preslia cervina

Preslia

Ranunculus lingua

Iskerník veľký

Scirpus sylvaticus

Škripina lesná

Typha minima

Pálka najmenšia

Veronica beccabunga

Veronika potočná

 


Rákosovité rastliny

Ranunculus lingua

Iskerník veľký

Acorus calamus "Mamut"

Puškvorec obyčajný

Butomus umbellatus

Okrasa okolikatá

Pontederia cordata

Pontedéria srdcovitolistá

Phragmites australis

Trsť obyčajná

Iris pseudacorus

Kosatec žltý

Sparganium erectum

Ježohlav vzpriamený

Typha angustifolia

Pálka úzkolistá

Typha latifolia

Pálka širokolistá


Plávajúce rastliny

Hydrochlaris morsus - ranea

Vodniarka žabia

Nymphoides peltata

Leknovec štítnatý

Potamogeton natans

Červenavec plávajúci

Pistia stratiotes

Vodný šalát

Eichornia crassipes

Hyacint vodný

Stratiotes aloides

Rezavka aloovitá

Filtračné rastliny

Myriophyllum spicatum

 

Myriophyllum scabratum

 

Myriophyllum verticillatum

 

Myriophyllum aquaticum

 

Potamogeton perfoliatus

 

Potamogeton lucens

 

Ceratophyllum demersum

 

Elodea canadensis

 

Elodea densa

 

Cabomba caroliniana